Quote

”Det är inte egoistiskt att fokusera på ditt egna välmående.
När du är i balans och mår bra, får omgivningen också nytta utav det!

Kommentera